Author = Pitkänen, Pirkko
1. The Role of Language and Communicative Abilities in Transnational Labor Markets: Experiences from Finland

Volume 6, Issue 2, Summer and Autumn 2018, Page 59-72

Katja Keisala; Niina Kovalainen; Arja Majakulma; Pirkko Pitkänen